کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

» آن را که جساب پاک است ... :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٦
» چرا قانون گریزی؟! :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٦
» مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٦
» اهمیت حفظ اشتغال موجود :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٦
» جبران آنچه که به بهانه تولید، تخریب می کنیم :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٥
» حد نصاب حضوراعضا برای رسمیت جلسات چیست؟ :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳٩٥
» ضرورت دفاع منطقی از حقوق ایران در نشست آتی اوپک :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥
» صنعت خبرنگاری و رسانه‌های صنعتی :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥
» بازارگردی و گردش بازار :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥
» گردشگری ایران در دام زیر ساخت های فرسوده :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥
» گردشگری دریایی؛ حسرت دیرینه ساحل‌نشینان :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» لغو تحریم ها توّهم نیست :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» ما می کاریم تا دیگران بخورند :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» فرسایش آخرین خاکریز حقوق مصرف کنندگان :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
» ما کجای این قافله ایم؟ :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» مصاحبه اختصاصی با وزیر راه و شهرسازی در مورد فرجام مسکن مهر :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» فرصت بازنگری در یک ادغام :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
» اقتصاد خبرنگاری و خبرنگار اقتصادی :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤
» عبور از برزخ خیابان ها ! :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤
» سخنی صریح و کوتاه با دست اندرکاران همایش ارگان های دریایی :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
» حمایت از کدام تولید ملی؟ :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» قیمت گذاری متمرکز و گرانی نامتمرکز :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» برزیل؛ کانونی برای کشت فراسرزمینی ایران :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» کمی واقع بین باشیم :: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳
» رویکرد ایران و بنگلادش به گسترش روابط اقتصادی :: دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
» بازار جهانی نفت در انتظار تصمیمات اوپک :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳
» گاز فقط برای سوختن نیست، برای ساختن است! :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» پارس جنوبی ء عرصه غرور و تلاش :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» مصاحبه خبرگزاری شبستان با کامران نرجه به مناسبت روز خبرنگار :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» مراقب پشت سرت باش! :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» بازار خودرو ء اسیر شایعات و وقت کشی :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» آزادی واردات به چه قیمت ؟ :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ضرورت تدوین برنامه حمایتی قبل از اصلاحات اقتصادی :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» تفاوت صنعت خودرو ایران با شرق آسیا :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» بهبود فضای کسب و کار از حرف تا عمل :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» زمین کجه ! :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» فرصت جدید ایران برای نقش آفرینی در تامین انرژی جهان :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» شام آخر و مطالبات باقی مانده تولید و تجارت :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» حاتم بخشی دولت از کیسه دیگران! :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» خداحافظی با روش های سنتی درمدیریت جاده ها :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاهش قیمت خودرو ، از تهدید تا خواهش :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گرانی حقوق بگیران را هدف گرفته است :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» با یک دست نمیشه 3 تا هندوانه بلند کرد ! :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» اول سلامت روان , بعد رانندگی :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت چهلم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و نهم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و هشتم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و هفتم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و هفتم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و ششم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و پنجم :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان) قسمت سی و چهارم :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان) قسمت سی و سوم :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان) قسمت سی و دوم :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان) قسمت سی و یکم :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی ام :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و نهم :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان) قسمت بیست و هشتم :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و هفتم :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و ششم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و پنجم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و چهارم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و سوم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و دوم :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیست و یکم :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت بیستم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت نوزدهم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت نوزدهم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت هجدهم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت هفدهم :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت شانزدهم :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت پانزدهم :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی به اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت چهاردهم :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سیزدهم :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت دوازدهم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت یازدهم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت دهم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت نهم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت هشتم :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت هفتم :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت ششم :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت پنجم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت چهارم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سوم :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار(گزارش سفر به پاکستان ) قسمت دوم :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» تجارت پارسی در اردو بازار - ( گزارش سفر به پاکستان )قسمت اول :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» پنچری خودرو، مشکلی بغرنج برای خانم‌های راننده! :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» در آستانه نشست اوپک :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» پیامدهای یک تصمیم اشتباه در سهمیه بندی بنزین :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» برخورد می کنیم ! :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اهمیت واژه " ملی " در نامگذاری سال جدید :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» به افتخار خودتان کف بزنید ! :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» کاهش واردات به افت صادرات می انجامد :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» بم چه وقت به زندگی باز میگردد ؟! :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» متهم جدید در پرونده واردات بی‌رویه میوه :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» کسب رتبه نخست چهارمین جشنواره ترافیک و رسانه توسط کامران نرجه :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» صنعت ریلی و تناقض درونی عدالت و توسعه :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» تعهدات جدید برای تولید و تجارت :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» مسئولیت صنعت در قبال مشکلات ترافیک :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» اقتصاد ترافیک :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» آیا کنترل اجاره بها امکانپذیر است؟ :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» جامعه جهانی نگران ایمنی جاده ها :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تحولات بازار طلا و آینده تولید ملی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زمینه های تشدید سوداگری در بازار طلا :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» یک بام و دو هوا در برنامه تثبیت قیمت ها :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» این پرواز ایمن است ؟ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» ترافیک مفید ! :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» حرکت های جهادی برای مشارکت در جهاد اقتصادی :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» بی تفاوتی هواپیمایی ایران ایرتور در برابر حفظ جان مردم :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» آغازی برای مدیریت عادلانه بازار انرژی :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» تفاسیر گمراه کننده از مدیریت واردات :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» داروی آرامش بخش برای تب طلا در بازار :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» آزادراه خرم آباد - پل زال :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» تبعات حمایت غیر منطقی از برنج داخلی :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» واردات و دیوار تعرفه :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» تقویت بازده در خرده فروشی صنفی :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» بازار شناسی مغولستان :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» کالابرگی که هرگز تمدید نمی شود ! :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» چرا سقوط هواپیمای توپولف کاسپین فراموش شد ؟ :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» هیاهوی اصناف در بازار راکد :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩
» تعارض تولید داخلی با تجارت آزاد :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» وعده هایی که محقق نمی شوند !! :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» بازار شناسی هنگ کنگ :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» نظام واردات در محمکه تولید داخلی ( مصاحبه با سخنگوی وزیر بازرگانی ) :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» بازارشناسی بنگلادش :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» ایران , محور توسعه جنوب - جنوب :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بهانه تراشی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سوگواره نخستین سالروز در گذشت معمار ارگ جدید بم :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» اجلاس " دی - 8 " در سایه بحران مالی جهانی :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» آسیب شناسی ایمنی حمل و نقل :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» بازارشناسی سریلانکا :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» رویه واردات و واردات بی رویه ( میزگرد مطبوعاتی ) :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» زلزله هائیتی و عبرت های ما :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» بازار شناسی ویتنام :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» ششمین سالگرد زلزله بم :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» راهداری مقدم بر راهسازی است :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» بازار شناسی مالزی :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
» فاصله بخش حمل و نقل با توسعه :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» بازار شناسی فیلیپین :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» بادکنکی که ترکید ! :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» دلایل اقتصادی سفر نخست وزیر ترکیه به ایران :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» دغدغه های یازدهمین وزیر بازرگانی :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» بازار شناسی اندونزی :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» بازار شناسی چین :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» هزینه های پنهان در اقتصاد جاده :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» بازار شناسی لتونی ( لاتویا ) :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» بازارشناسی استونی :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» بازارشناسی لیتوانی :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» بازار شناسی کرواسی :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» بازار شناسی اسلواکی :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عیار بخش خصوصی به محک دولت ( گزارش توصیفی از یک رویداد خبری ) :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زنجیر ناآگاهی در پای زنجیره تامین :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تولد رقابت در مرگ انحصار :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بازارشناسی کره شمالی :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» رسانه سالاری در توسعه صادرات :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بازار شناسی قبرس :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دست و دل دریایی برای توسعه دریا محور :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» منطقه گرایی داروی رکود اقتصادی :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آمارها در نظام توزیع به سخن می آیند :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تولیدات ایران و بازار تشنه عراق :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» مقصر اصلی رواج الگوهای غلط مصرف کیست ؟ :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» سرمایه های کارآمد در خدمت اقتصاد ناکارآمد :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
» بازارشناسی لسوتو :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» فصل نوین همکاریهای مشترک ایران و ارمنستان :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» هویت گمشده صنعت نمایشگاهی در ایران :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» بازار شناسی گینه بیسائو :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» بازار شناسی گینه :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» بازار شناسی کنیا :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» بازار شناسی گابن :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» شمشیر دولبه تعرفه های تجاری :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» زندگی از سر خط :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» کمین خطر در پیچ جاده :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» حباب قیمت مسکن شکست :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» امنیت سفرهای جاده ای و فرهنگ تردد :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» رویکرد صنایع ریلی به تولید داخلی :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» خودروسازی در بازارهای نوظهور :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» ضرورت ترویج فرهنگ حمل و نقل ایمن جاده ای :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» بازار شناسی لبنان :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» صیانت از نیروی کار، ضرورت توسعه پایدار :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شاخص های استراتژی توسعه بنادر ایران :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٧
» بازار شناسی غنا :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» بازارشناسی ترکمنستان :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
» سال 1386 بازار طلا سکه بود :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
» در سوگ ایرج بسطامی :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» فرصتی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» خواب قطار سواری ! :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» دریانوردی در غربت ! :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» صنعت دریانوردی در گرداب آلودگی های زیست محیطی :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» بازار شناسی تانزانیا :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» هیچگاه حق با مشتری نیست ! :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» برپایی سه اجلاس بین المللی مهم در تهران :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
» نگرش جدید ایران به اهمیت نمایشگاهها در نظام تجاری :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
» بازاری که از سکه نمی افتد :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦
» عدالت اطلاع رسانی و توزیع اخبار در ادبیات دستگاههای دولتی :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» حمل و نقل و درک ما از فرصت های توسعه آن :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» (( ک)) مثل (( کارت ملی )) :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
» رد پای مس در بازار طلا :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» رشد قیمت جهانی نفت وطلا و تاثیر آن در رشد اقتصاد جهانی :: چهارشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٦
» صنعت دریانوردی در گرداب آلودگی های زیست محیطی :: چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
» الگوی اقتصاد تعاون و پیش نیاز های اجرا :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
» انتخاب یک دوست برای حمایت از ایران در مذاکرات الحاق سازمان تجارت جهانی :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» خواب های طلایی و واقعیات اقتصادی :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» نساختن بهتر است از ناامن ساختن :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» کنکاشی در اشتباهات مدیریت سابق اتاق بازرگانی ایران :: جمعه ٢٥ خرداد ۱۳۸٦
» بهبود نسبی ارزش دلار به محک طلا :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» توزیع کوپن گرفتار نحسی ۱۳ :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بنزین دو نرخی و کرایه های دو پهلو !! :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» موانع نهادینه شدن رعایت حقوق مصرف کنندگان :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٥
» بازار شناسی تونس :: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٥
» دولت در برزخ حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده ! :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥
» جیک جیک مستانه صنایع ایران :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» مصاحبه شبکه خبر با کامران نرجه در مورد موانع توسعه خبرنگاری در ایران :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥
» سه سال پس از زلزله بم .... ویرانی ها پا برجاست :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥
» بازار شناسی سنگال :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» تعرفه واردات و لزوم پرهیز از افراط و تفریط :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
» معرفی کتاب بازارشناسی کشورهای اسلامی :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۸٥
» نقش تعاون در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥
» آشنایی با کامران نرجه :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥