تجارت پارسی در اردو بازار(گزارش سفر به پاکستان ) قسمت دوم

حضور در بلوک بندی های اقتصادی و تقویت همکاری های منطقه ای از منظر مبارزه با تحریم های تجاری نیز قابل بررسی و تعمق است .

تقریبا اغلب نظریه پردازان و فعالان اقتصادی بر این باورند که مشارکت قوی در بلوک بندی های منطقه ای برای کشوری نظیر ایران با شرایط خاص تحریمی بسیار مفید است . زیرا اگر به هدف تحریم گران از مانع تراشی در انجام معاملات تجاری ایران با سایر کشورها توجه کنیم ، درمی یابیم تحریم ها به منظور انزوای اقتصادی و کاهش قدرت تاثیر گذاری ایران در بازارهای اطراف طراحی شده اند . کشورهای تحریم گر از این بیم دارند که شیوه رفتار سیاسی و اقتصادی ایران در مبارزه با نظام سلطه گر غربی از کانال روابط اقتصادی مورد الگوی سایر ملل منطقه قرار گیرد. ایران حتی در شرایط بسیاردشوار تحریم های بانکی و بیمه ای و فشارهای غیرمنطقی شورای امنیت سازمان ملل متحد ، ذره ای از خواست های منطقی خود در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای عقب نشینی نکرده و با پیاده سازی مدل " اقتصاد مقاومتی " موفق به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی ، حفظ ضریب رشد اقتصادی ، افزایش میزان صادرات غیرنفتی و تامین تمامی نیازهای خارجی خود از بازارهای مختلف شده است . بطورقطع این دستاوردهای اقتصادی از دید ملل منطقه دور نخواهد ماند و آنها را به مقاومت در برابر زورگویان دنیا ترغیب می کند . همچنین توفیق ایران در اجرای الگوی "  اقتصاد مقاومتی " به منزله تمسخر رفتار تحریم گران و خنثی جلوه دادن تلاش آنها برای جلوگیری از پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی کشورمان است .  نکته مهمتر اینکه در این مدل مدیریتی همکاری تجاری و صنعتی با کشورهای اسلامی و به خصوص ممالک همسایه جایگاه ویژه ای دارد . زیرا توسعه تجارت منطقه ای ، منافع سرشارهمکاری اقتصادی با ایران را نصیب ملت هایی می کند که دل خوشی از تبعیت فرامین کشورهای سلطه گر و بیگانه ندارند و خواهان تقویت بنیه تکنولوژیکی ایران اسلامی در منطقه هستند .

از حیث ویژگی های جغرافیایی نیز پرداختن به تجارت منطقه ای برای کشورهایی نظیر ایران که دارای مرزهای گسترده با همسایگان متعدد هستند ، سود آور است .

جمهوری اسلامی ایران 7256 کیلومتر مرزآبی و خاکی با 15 همسایه خود دارد که بستری مناسب برای هرگونه تعامل اقتصادی است . به لحاظ مقیاس بازار ،  جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر با تولید اقتصادی حدود 3 تریلیون دلار در کرانه های کشورمان زندگی می کنند که بخوبی قادریم بسیاری از نیازهای آنها را تولید و صادر کنیم . این 15 کشور همچنین به واسطه موقعیت های خاص اقلیمی و  اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که بخش عمده نیازهای وارداتی ایران را تامین می کنند . دسترسی آسان دریایی بازار ایران به 9 کشور از همسایگان خود و امکان تبادل ریلی و جاده ای با سایر همسایگان در کوتاهترین زمان ، هرگونه تجارت کالا در حوزه منطقه ای را توجیه پذیر می سازد.

از سوی دیگر حجم بزرگ اقتصاد ایران در بخش های تولید صنعتی ، کشاورزی ، خدمات فنی و مهندسی و امور بازرگانی به حدی است که هیچیک از کشورهای همسایه قدرت چشم پوشی از آن را ندارند . مضاف بر اینکه جمعیت کثیری از مرزنشینان ما دارای قرابت های فرهنگی و روابط خویشاوندی با ساکنان کشورهای همسایه هستند و تحریم تجاری آنها غیر ممکن است . هم اینک بیش از 55 درصد از کالاهای غیرنفتی ما به مقصد کشورهای همسایه صادر می شود و  مبدا 70 درصد از کالاهای وارداتی به ایران از همین کشورها است.

 نوشته : کامران نرجه

این پاورقی در صفحه 17 روزنامه اطلاعات یکشنبه 9 مهر 1391 درج شده است

/ 0 نظر / 28 بازدید