کمی واقع بین باشیم

نخستین همایش شناخت فرصت های سرمایه گذاری تهران، طرحی را به عنوان یک ایده بزرگ توسعه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کرد که اندازه آن از حدود واقعیات علمی و عملی ما و بلکه از توان اجرایی اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی فراتر بود.

به اعتقاد این مقام مسئول، اگر بتوان با جذب سرمایه خارجی یا مشارکت سرمایه گذاران داخلی، شمال تهران را از طریق یک مسیر ریلی ۱۰۰ کیلومتری به سواحل خزر متصل کرد، تحولی بزرگ در سیمای گردشگری و حمل ونقل استان تهران و مازندران رخ خواهد داد.

پیشنهاد دهنده این ایده بزرگ، اعتقاد داشت مسیر ریلی مورد نظر او با حفر ۷۰ کیلومتر تونل در ارتفاعات البرز احداث خواهد شد، زیرا احداث ۳۰ کیلومتر مابقی که مسیری روباز است، احتیاج به حفاری ندارد و چندان دشوار نیست.

بد نیست بدانیم بزرگترین تونل حفاری شده به دست بشر در طول تاریخ به نام”گات هارد” که ۵۷ کیلومتر طول دارد، پس از ۱۲ سال کار بی وقفه توسط یک تیم ۲۴۰۰ نفره از مهندسان سوئیسی و با صرف ۲۵ میلیارد دلار قرار است تا سه ماه دیگر در ارتفاعات آلپ به بهره برداری برسد.

رکورد قبلی حفاری تونل در جهان متعلق به تیم ۱۸۰۰ نفره مهندسان فرانسوی و انگلیسی است که پس از ۶ سال کار پیچیده موفق شدند با هزینه‌ای معادل ۵ر۱۰ میلیارد دلار تونل ۴۵ کیلومتری “مانش” را بین دو کشور حفر کنند.

به نظر می رسد ارائه دهندِگان پیشنهاد احداث تونلی که ۱۳ کیلومتر از بزرگترین تونل حفاری شده در کره زمین بزرگتر است، اطلاعی از این واقعیت ندارند یا نمی خواهند باورکنند که توان داخلی کشور ظرف ۳۵ سال اخیر از حفر تونل های آزادراه تهران – شمال که بزرگترین آنها حداکثر ۵ر۶ کیلومتر طول دارد، عاجز مانده است و اگرچه برای تکمیل این پروژه دست به دامن دهها سرمایه گذار و چندین گروه مهندسی خارجی شده ایم، اما هنوز در ۸۵ درصد از این مسیر کوهستانی هیچ پیشرفتی نداشته ایم.

واقع بینی در ارائه پیشنهادهای سرمایه گذاری و طرح های عمرانی موجب خواهد شد تا سرعت اجرای پروژه ها و امکان انجام آنها افزایش یابد و از حجم انبوه طرح های نیمه کاره در سطح کشور که بار مالی تاخیر در افتتاح آنها فشار مستقیمی به اقتصاد ملی وارد می کند، کاسته شود.

متاسفانه این تصورغلط در برخی از مقامات سخنران وجود دارد که هرچقدر حرف های بزرگتری بزنند و اعداد بزرگتری ارائه کنند، مدیران بزرگتر و موفق تری قلمداد می شوند. در حالی که مدیریت موفق به واقع بینی است، نه بزرگ گویی !

این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات چهارشنبه اول بهمن 1393 درج شده است.

لینک مستقیم:http://www.ettelaat.com/etiran/2015/01/20/%DA%A9%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%85/

/ 0 نظر / 31 بازدید